Witaj,

jesteś na stronie loży wolnomularskiej „Świątynia Hymnu Jedności” pracującej w Poznaniu.

Wchodzimy w skład Wielkiej Loży Narodowej Polskiej
Na stronie WLNP znajdziesz zasady obowiązujące wszystkich Wolnych Mularzy polskich i wiele innych podstawowych informacji o wolnomularstwie polskim.
Jako loża poznańska chcemy Ci przedstawić, czego szukamy i co znajdujemy w wolnomularstwie.

 

Tolerancja, a zarazem wspólne zasady

W naszym bractwie skupiamy ludzi różnych poglądów politycznych i różnych wyznań
religijnych. Kiedyś uważano, że jest to niemożliwe; a o ile dziś tolerancja jest wartością ogólnie
akceptowaną, to w praktyce często sprowadza się ona do obojętności wobec innego
człowieka. My natomiast demonstrujemy, że nie tylko można egzystować obok człowieka o
innych poglądach, ale że można się z nim bratać.
Skupiamy się więc na tym, i rozwijamy to, co nas łączy.
W to, co nas różni, nie wnikamy – z szacunku dla sfery osobistej każdego człowieka a zarazem z
pragmatyzmu zniechęcającego do jałowych dyskusji.
12 Zasad Wolnych Mularzy Regularnych

Różnorodność i braterstwo

Przystępując do Wolnomularstwa wychodzimy poza nasze zwyczajowe środowisko. Poznajemy
ludzi innych zawodów, z innych przedziałów wiekowych, o różnym doświadczeniu życiowym,
żyjących w innych miejscach, krajach i kulturach niż my. Z tego bogactwa różnorodności
czerpiemy pełnymi garściami, zarazem wiedząc i czując, jak wiele nas łączy.

Oświecenie

Korzystamy też z wiedzy i przemyśleń naszych przodków, przekazywanych nam drogą
pradawnych symboli i wymownych rytuałów, sprzyjających wyciszeniu i kontemplacji.
Jesteśmy dziećmi Oświecenia. Nie dostaliśmy w spadku gotowego systemu wiedzy ostatecznej.
Dostaliśmy natomiast wskazówki , które wytyczają naszą drogę – że możliwa jest koegzystencja
rozumu i wiary, synteza tolerancji i zasad, symbioza ładu i wolności. Podążamy tą ścieżką.

Rozwój
Uczymy się od siebie z korzyścią indywidualną. Wierzymy, że przez to stajemy się lepszymi
ludźmi.
Uczymy się też wspólnie. Wybieramy i weryfikujemy nasze władze, wspólnie osiągamy cele,
ćwiczymy cnoty obywatelskie. Wierzymy, że stajemy się przez to lepszymi obywatelami.

Dyskrecja i umiar
Jesteśmy organizacją dyskretną, osnutą mgiełką tajemniczości i legend. Nie przeczymy, że
dzieje się wiele ciekawego wśród nas, lecz – nie każemy poświęcić się totalnie, nie wymagamy
ślepego posłuszeństwa i nie oczekujemy stawiania Wolnomularstwa ponad rodzinę, ojczyznę
czy też wiarę.

Radość

To, co robimy w loży, daje nam wiele przyjemności. Celebrujemy ją też poza lożą- przy dobrym winie, na wycieczkach w górach i na wodzie, często wspólnie z naszymi rodzinami i bliskimi.

 

 

Loża

Masońska w Poznaniu Wolnomularstwo w Poznaniu